Slik finner du det billigste forbrukslånet

Slik finner du det billigste forbrukslånet

Når du skal låne penger, så er det viktig å finne et lån med betingelser som gjør at du ikke betaler mer enn du trenger. For å finne frem til det billigste forbrukslånet, så må man bruke tid på å finne ut hva som finnes og hva man trenger. På den måten kan man sammenlikne betingelser mellom de aktuelle tilbyderne. Det finnes mange tilbydere, men man kan finne frem til de aktuelle tilbyderne ved å sammenlikne betingelser i forhold til hva man ønsker fra et lån. Når man vet hva man ønsker, så kan det hjelpe med å finne frem til de rette tilbyderne. Når du har funnet de rette tilbyderne, så kan du søke om lånet du ønsker og dermed kan du sammenlikne betingelser for å finne de beste. Hvilke forbrukslån som er de billigste kan variere i forhold til hva du har behov for. Et billig forbrukslån kan være tilgjengelig for en person, men ikke for en annen. Grunnen til det kan være at den økonomiske situasjonen er annerledes eller fordi man har betalingsanmerkninger. I tillegg til dette kan det i noen tilfeller være at dokumentasjon ikke bekrefter det som tilbydere trenger for å kunne tilby deg et forbrukslån på de betingelsene du ønsker. I slike tilfeller kan man benytte seg av spesielle tilbydere som kan tilby deg det du ønsker på tross av at dokumentasjonen viser en situasjon som ikke tilfredsstiller betingelsene hos vanlige tilbydere. Hvis man for eksempel ønsker lån selv om man har betalingsanmerkninger, så kan dette være mulig, men man må ofte stille med sikkerhet i bolig for å få det lånet man ønsker.

Hvilke typer forbrukslån kan man velge mellom

Det finnes flere typer forbrukslån å velge mellom. De forskjellige tilbyderne har vanligvis spesialisert seg på en av disse typene lån, og du kan derfor kategorisere tilbyderne i forhold til hvilke låntyper de tilbyr. Noen låntyper kan være vesentlig dyrere enn andre. Grunnen til det er ofte at hensikten med en type lån er annerledes enn med en annen type lån, selv om lånebeløpet er det samme. Man kan for eksempel benytte seg av såkalte mikrolån, som også kalles sms-lån, hvis man trenger penger raskt. Denne typen lån kan man få utbetalt raskt, men de koster også vesentlig mer enn andre lån på grunn av dette. Noen setter prisene høyere for å kompensere for økt risiko, men andre er såpass høyt priset at man ikke kan forsvare dette med den økte risikoen. Noen av disse tilbydere priser lånene sine høyt fordi de ikke forventer at de som ønsker denne typen lån tar seg tiden de trenger for å sjekke priser andre steder. I stedet benytter de seg av det første lånet de får godkjent. Lånebeløpene på denne typen lån kan være fra 500 kr til rundt 40000 kr, og tilbakebetalingstiden kan være fra 10 dager til inntil 2 år.

Utover dette har man smålån og ordinære forbrukslån. Smålån tilbys som oftest for å finansiere innkjøp av forbrukervarer og kan være på beløp på inntil 100000 kr. Tilbakebetalingstid på denne typen lån kan være på inntil 7 år. Ordinære forbrukslån kan være på inntil 600000 kr med nedbetalingstid på inntil 15 år. Man kan få forbrukslån som utbetales i et beløp, eller man kan benytte seg av rammelån hvor man benytter seg av det beløpet man til en hver tid trenger.

Hvilke betingelser trenger du

Når du skal finne det lånet du trenger, så må du bestemme hvilke betingelser du har behov for. Hvis du for eksempel trenger lån til oppussing, så er det ikke sikkert du trenger hele beløpet med en gang, men i stedet kan du spare renter ved å benytte et rammelån.

Sjekk flere steder

For å finne beste betingelser på forbrukslån, så må man søke flere steder for å sammenlikne betingelser mellom tilbydere.